Starup Sogn

Kontakt

Sognepræst Jørgen Kappel Hansen
Starup Hedevej 21
6100 Haderslev
Tlf.: 21202031 Tlf.: 74528808
E-mail: jkha@km.dk

   

Bistandspræst (sognepræst i Moltrup og Bjerning)
Henriette Öberg
Tlf.: 5144 2298
E-mail: hob@km.dk

 

Kirkegårdskontoret / Graver
Ole Holst
Starup Hedevej 28
6100 Haderslev
Tlf. 2344 8481
Telefon-/kontortid: Hverdage 9-10
E-mail: starupkirkegaard@hotmail.com

 

 

Kirkebogsførende sekretær
Jens Christensen
Hiort Lorenzensvej 54, 7. th.
6100 Haderslev
mob. 2147 4133
E-mail: jec@km.dk

 

 

Organist
Jytte Egfos
Tlf. 7452 2501 mob. 2027 2526
E-mail: musikcentret.nel.jytte@mail.dk

 

Kirkesanger
Egon Schjøtt
Tlf. 7452 6714
E-mail: emesstarup@gmail.com

  

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm
Tlf. 2149 9287
 

Kirkeværge
Per Flintrup
Tlf: 7452 6352 mob. 4026 3277
 

Sognehusbestyrer
Jette Høyer
Mob. 2812 1211 - træffes mellem 14.00 og 18.00
E-mail: starupsognehus@gmail.com 

cookie information