Du er her: 

Kontakt

Skriv til menighedsrådet på 8969(a)sogn.dk  

Sognets officielle e-mail soenderstarup.sogn@km.dk eller sikker henvendelse

Sognepræst (frem til 31. marts 2020)
Judit Legarth
Tlf. 21202031
E-mail: jnl@km.dk 

 

Bistandspræst (sognepræst i Moltrup og Bjerning)
Henriette Öberg
Tlf.: 5144 2298
E-mail: hob@km.dk

 

Kirkegårdskontoret / Graver
Ole Holst
Starup Hedevej 28
6100 Haderslev
Tlf. 2344 8481
Telefon-/kontortid: Tirsdag til fredag kl. 10-14
E-mail: starupkirkegaard@hotmail.com

 

Kirkebogsførende sekretær
Jens Christensen
Hiort Lorenzensvej 54, 7. th.
6100 Haderslev
mob. 7452 8808
E-mail: jec@km.dk 

 

Organist
Lise Sommer Andersen
Tlf. 20722527
e-mail: l_sommer_a@hotmail.com  

 

Kirkesanger
Egon Schjøtt
Tlf. 7452 6714
E-mail: emesstarup@gmail.com 

  

Menighedsrådsformand
Kirsten Grauholm
Tlf. 2149 9287
 

Kirkeværge
Per Flintrup
Tlf: 7452 6352 mob. 4026 3277
 

Sognehusbestyrer
Jette Høyer
Mob. 2812 1211 - træffes mellem 14.00 og 18.00
E-mail: starupsognehus@gmail.com