Du er her: 

CC Bertelsen og Hustrus legat

Sdr. Starup Menighedsråd har et legat, der hvert år op til jul foretager uddeling  af et beløb til familier eller enkeltpersoner i sognet, der i årets løb er blevet særlig ramte af modgang.

 

Ansøgning om uddeling af midler fra fonden sendes til Sdr. Starup Menighedsråd,  8969fortrolig@sogn.dk og skal indeholde oplysninger om navn og adresse samt årsag til ansøgningen.

 

Ansøgningen kan indsenders hvert år senest 15. november kl. 12.00

 

Uddrag af fundatsen :

 

De årlige renter af legatet anvendes til uddeling

 

Legatet administreres af en bestyrelse bestående af:

Sognepræsten i Starup samt to medlemmer af menighedsrådet

 

Af legatkapitalens renter skal først afholdes de med administrationen og de løbende forretninger forbundne udgifter.

 

Resten af de årlige renter skal af bestyrelsen fordeles hvert år ved juletid indenfor menigheden til familier eller enkeltpersoner, der i årets løb er blevet særlig ramte af modgang og dermed blevet økonomisk trængende. Uddelingen kan ske såvel efter ansøgning som uden ansøgning.