Starup Sogn

Regnskab

http://sogn.dk/soenderstarup/oekonomi kan man se sognets regnskabstal

Dagsorden til menighedsrådsmøde

Dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde 

Tirsdag den 6. august 2019 kl. 19.00 i Sognehuset.  

 

1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til referat

2Godkendelse af 2. kvartalsrapport
3 Renovering af præstegården - status
4 Køb af nye møbler til konfirmandbygningen og præstekontor
5Flytning af tidspunkt for gudstjeneste fra kl. 10.00 til kl. 10.30

 

Nyt fra div. udvalg og poster

6

Aktivitetsudvalget

7

Kirkebladet

8

Kirke, Kirkegård og Præstegård og Markudvalg

9

Kassereren

10

Sognehusudvalget

11

Kirkeværge

12

Kontaktperson

13

Fondsudvalget

14

Medarbejderne

15

Præsten

 

Slut på udvalg og poster

16

Meddelelser

17

Eventuelt

cookie information