Starup Sogn

Regnskab

http://sogn.dk/soenderstarup/oekonomi kan man se sognets regnskabstal

Dagsorden til menighedsrådsmøde

Dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde 

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 1.00 i Sognehuset.  

 

1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til referat

 

Nyt fra div. udvalg og poster

2

Aktivitetsudvalget

3

Kirkebladet

4

Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

5

Markudvalget

6

Sognehusudvalget

7

Kirkeværge

8

Kontaktperson

9

Fondsudvalget

10

Medarbejderne

11

Præsten

 

Slut på udvalg og poster

12

Meddelelser

13

Eventuelt

cookie information