Du er her: 

Ny Coronavirus

Aflysninger og ændringer

På anbefaling fra biskopperne aflyses gudstjenesterne 15. og 22. marts 2020.

Ligledes aflyses sognecafeen 16. og 23. marts 2020, og babysalmesangen de næste 2 gange aflyses også.

Sluttelig udskydes menighedsrådsmødet den 19. marts 2020.

18. marts blev det besluttet at flytte konfirmationsdatoerne fra 26. april til 21. juni og 3. maj til 20. juni.

Koncerten den 23. marts med The Clowns er udsat – formentlig til august.

Koncerten den 16. april med pigekoret er udsat til tirsdag den 16. juni – og afvikles som sommerkoncert.

Gudstjenesterne frem til og med 2. påskedag den 13. april aflyses.

Gudstjenesterne frem til og med 10. maj aflyses.

Koncerten med Rikke Thomsen, Ladies Night og VoxVærk må desværre udsættes. Ny dato bliver formentlig i november.

Fra 18. maj 2020 er det blevet tilladt at afholde gudstjenester igen. Dejligt. Husk at man stadigvæk skal holde afstand. Dette er markeret/skiltet i kirken, så man let kan finde en plads.

Sct. Hans arrangementet den 23. juni må desværre også aflyses.

Del dette: