Du er her: 

Barselsvikariat

Starup kort fortalt:

Starup ligger øst for Haderslev og har et indbyggertal, der nærmer sig 3.000. I 1960´erne var indbyggertallet under 1000, og Starup vokser stadig. 

 

Den ældste del af Starup omkring kirken er opstået omkring en landingsplads ved Haderslev fjord, og byen voksede op i særlig grad i perioden op til og efter kommunalreformen i 1970. Starup Skole er indviet i 1769.  

Der er 2 børnehaver og gode fritidsfaciliteter med spejder og en aktiv idrætsforening Starup UIF.

 

Der bor mange unge / børnefamilier i sognet. Vi har ingen plejehjem i sognet. Vi har et godt og rigt kirkeliv med mange deltagere om søndagen. Vi har alternative gudstjenester i løbet af måneden. Minikonfirmandundervisning varetages af præsten, og babysalmesang af organisten.

 

Der er præstesekretær, graver, kirkesanger og organist og et velfungerende samarbejde.

 

Præsterne på Haderslev Næs afprøver forskellige former for samarbejde, så arbejdsbelastningen tilstræbes at være lige for præsterne.

 

Vi søger en præst, der

-          er åben og empatisk og kan lide at arbejde med børn og unge.

-          sammen med menighedsrådet vil være med til at vedligeholde kirkelivet i Starup.

-          vil samarbejde med de øvrige præster på Haderslev Næs og øvrige præster i provstiet.

 

Oplysning om sognet fås hos menighedsrådsformand Kirsten Grauholm, tlf. 21499287

Del dette: