Alter

Er en frit komponeret frådstensopbygning fra restaureringstiden (1909-1918).

 

Alterdugen er kniplet af en Starupborger i 1980'erne.

 

Egetræskorset bærer en kristusfigur af messing fra 1903.

 

Den gamle altertavle fra 1615-16 blev i 1711 omtalt som "et lidet, gement alter", og blev i 1918 kasseret, men er "genbrugt" i Vojens kirke.

Prædikestol

Er fra 1612 (renæssance).

 

I dens fem felter af afbildet Frelseren og de fire evangelister med hver sit symbol.

 

Den tilhørende himmel står nu på kirkens loft.

 

 

Døbefont

Den romanske døbefont af granit har fra 1742 til 1915 været fjernet fra kirken og erstattet af den nu i søndre sideskib anbragte dåbsengel af træ.

 

Den oprindelige døbefont fandtes på en gård i Vandling og foden lå i præstegården, men de blev i 1915 igen samlet og sat op i kirken.

 

 

Dåbsengel

Dåbsenglen af træ med isat dåbskumme erstattede fra 1742 til 1915 den romanske døbefont af granit, der nu benyttes.

 

Nu er dåbsenglen anbragt i søndre sideskib.

Maleriet

Maleriet i søndre kirkeskib er fra 1716 og forestiller Kristus som dødens og syndens overvinder.

Runesten

Runestenen fra ca. år 700 blev fundet under kirkens dør og er nu sat op lidt før indgangen til kirken.

 

Indskriften: "Eiriks kubl" betyder "Eriks minde".